Tips för lyckade relationer

Människor är sociala varelser av naturen och en central del av livet är fungerande och givande relationer. Forskning visar att relationer kan vara mer viktiga för hälsan än faktorer som rökning!

Den viktigaste faktorn i relationer verkar vara det sociala stödet en person får, vilket kan vara emotionellt stöd, men även stöd i praktiska saker. Det handlar ofta om en känsla av att höra till och känna gemenskap. Det gäller alla slags relationer, vänskapsrelationer såväl som kärleksrelationer.

Viktiga aspekter för lyckade relationer

Oavsett om det handlar om en romantisk relation eller en vänskapsrelation är det viktigt att relationen bygger på respekt, vilket innebär att respektera varandras känslor, tankar och behov. Ett sätt att göra detta på är att lyssna på varandra och ha en öppen dialog.

En god relation kännetecknas också av att man tillgodoser varandras känslomässiga behov. Detta betyder att både parterna ska kunna berätta vad de önskar, vad gäller exempelvis närhet eller stöd, och att båda parterna arbetar för att tillfredsställa varandras behov.

En relation präglad av stabilitet kontra nya äventyr

En relation är en mångfacetterad och komplex interaktion där två personligheter möts och samspelar. En relation främjas av en kombination av trygghet och stabilitet, varvat med aktiviteter där man tillsammans upplever nya saker och gör det man tycker är kul på regelbunden basis.

Gemensamma aktiviteter, gärna med inslag av nya upplevelser, situationer och platser skapar en ökad sammanhållning och kan öka närheten i en relation. Det skapar minnen, gemensamma hållpunkter och en ökad känsla av gemenskap. Och det gäller inte bara romantiska relationer utan i alla relationer.

Om det uppstår problem våga konfrontera problemen men utan anklagelser. Lyssna verkligen på vad som sägs och inte tolka eller lägga värderingar i det som blir sagt. Men oavsett vad som kan vara problemet så bemöt varandra med respekt.