Month: december 2018

Tips för lyckade relationer

Människor är sociala varelser av naturen och en central del av livet är fungerande och givande relationer. Forskning visar att relationer kan vara mer viktiga för hälsan än faktorer som rökning!Den viktigaste faktorn i relationer verkar vara det sociala stödet en person får, vilket kan vara emotionellt stöd, men även stöd i praktiska saker. Det …